Home / Minh Hằng

Minh Hằng

Nghị luận về thời gian

7370 1494911290067 1020 310x165 - Nghị luận về thời gian

Nghị luận về thời gian – Bài số 1 Trong cuộc sống có ba điều mất đi mà con người không bao giờ lấy lại được đó là thời gian cơ hội và lời nói, qua điều đó chúng ta có thể thấy thời gian chính là điều quan trọng …

Read More »