Home / Ôn thi môn Địa lý / Địa lý lớp 12 / Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 18: Đô thị hóa (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 18: Đô thị hóa (tiếp theo)

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 12 Bài 18: Đô thị hóa (tiếp theo)

Câu 11: Nhận định nào dưới đây không đúng?

Đô thị hóa tạo động lực cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế do các đô thị là

A. Thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn và đa dạng

B. Nơi có các trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế lớn

C. Nơi có động lực lao động đông đảo, được đào tạo chuyên môn kĩ thuật

D. Nơi có cơ sở hạ tầng, vật chất kĩ thuật tốt

Câu 12: Ảnh hướng lớn nhất của đô thị hóa tới sự phát triển kinh tế là

A. Mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa

B. Tăng tỉ lệ lực lượng lao động có chuyên môn kĩ thuật

C. Tác động tới quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế

D. Tăng cường thu hút đầu tư cơ cấu kinh tế

Câu 13: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 15, ba đô thị có quy mô dân số lớn nhất ở nước ta ( năm 2007) là

A. Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

B. Hà Nội, Biên Hòa, TP. Hồ Chí Minh

C. Hải Phòng, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh

D. Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh

Câu 14: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 15, số lượng đô thị loại đặc biệt ( năm 2007) ở nước ta là

A. 2   B. 3

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ (tiếp theo)

C. 4   D. 5

Câu 15: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 15, đô thị nào dưới đây có quy mô dân số ( năm 2007) dưới 500 nghìn người?

A. Đà Nẵng   B. Cần Thơ

C. Biên Hòa   D. Hạ Long

Câu 16: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 15, hai đô thị có quy mô dân số ( năm 2007) lớn nhất ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. Thái Nguyên, Việt Trì   B. Thái Nguyên, Hạ Long

C. Lạng Sơn, Việt Trì   D. Việt Trì, Bắc Giang

Câu 17: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 15, hai đô thị nào dưới đây, có quy mô dân số ( năm 2007) dưới 100 nghìn người?

A. Hải Dương và Hưng Yên   B. Hưng Yên và Bắc Ninh

C. Hung Yên và Phủ Lý   D. Phủ Lý và Thái Bình

Câu 18: Căn cứ vào atlat địa lí Việt Nam trang 15, đô thị có quy mô dân số ( năm 2007) lớn thứ hai ở vùng Đông Nam Bộ là:

A. TP Hồ Chí Minh   B. Thủ Dầu Một

C. Vũng Tàu   D. Biên Hòa

Câu 19:Căn cứ vào Atlat Địa Lí Việt Nam trang 15, nếu chỉ xét số lượng đô thị loại hai ( năm 2007) thì vùng có ít nhất là

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ    B. Đồng bằng sông Hồng

C. Đồng bằng sông Cửu Long     D. Tây Nguyên

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Đáp án B C D A D B C D B
Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 24: Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp (tiếp theo)

Check Also

khoathi1 - Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 12 Bài 43: Các vùng kinh tế trọng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *