Home / Ôn thi môn Địa lý / Địa lý lớp 12 / Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 12 Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

Bài số 1:

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2014

( Đơn vi: nghìn ha)

Cây công nghiệp lâu năm Cả năm Trung du và miền núi Bắc Bộ Tây Nguyên
Tổng 2134,9 142,4 969,0
Cà phê 641,2 15,5 673,
Chè 132,6 96,9 22,9
Cao su 978,9 30,0 259,0
Các cây khác 382,2 0 113,7

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là

A. Cột chồng   B. Miền

C. Tròn   D. Đường

Câu 2: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là

A. Cột chồng   B. Miền

C. Tròn   D. Đường

Câu 3: Điểm giống nhau giữa trung du và miền núi Bắc Bộ với tây Nguyên là

A. Đều trồng được cây cà phê, cao su và một số cây công nghiệp lâu năm khác

B. Đều có diện tích trồng chè ngang nhau

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 11: Thiên nhiên phân hóa đa dạng

C. Đều có diện tích trồng cây cao su chiếm tỉ trọng lướn so với cả

D. Đều có diện tích trồng cà phê rất ít

Câu 4: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích trồng chè lớn hơn Tây Nguyên là

A. Khí hậu có mùa đông lạnh

B. Có nguồn lao động dồi dào hơn

C. Gần với đồng bằng sông Hồng

D. Có vị trí giáp biển

Câu 5: Điểm khác nhau giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây NGuyên là

A. Có diện tích trồng cà phê lớn hơn

B. Có diện tích trồng chè lớn hơn

C. Có diện tích trồng cao su lớn hơn

D. Có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn hơn

Câu 6: Điểm khác nhau giữa vùng Tây Nguyên với vung Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. Có diện tích trồng cà phê ít hơn

B. Có diện tích trồng chè lớn hơn

C. Có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm, trong đó diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn

D. Có diện tích trổng cây cong nghiệp lâu năm ít hơn

Câu 7: Tây Nguyên có diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn vùng Trung du và miền núi bắc Bộ do

A. Đất badan tập trung thành vùng lớn, khí hậu cận xích đạo

B. Nhiệt độ ở Tây Nguyên luôn thấp

C. Lương mưa nhiều

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 30: Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc (tiếp theo)

D. Có nguồn lao động dồi dào hơn

Đáp án

Câu 1 2 3 4 5 6 7
Đáp án A C A A B C A

Check Also

7370 1494911290067 1020 310x165 - Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

Bài tập trắc nghiệm Địa lý lớp 12 Bài 43: Các vùng kinh tế trọng điểm

Bài tập trắc nghiệm Địa Lí lớp 12 Bài 43: Các vùng kinh tế trọng …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *