Home / Ôn thi môn Lịch sử / Lịch sử lớp 11 / Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 4: Các nước Đông Nam Á (cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX) (phần 2)

Câu 11. Acha Xoa đã mượn vùng đất nào củaViệt Nam để làm bàn đạp tấn công quân Pháp ở Campuchia?

A. Châu Đốc, Tịnh Biên    B. Châu Đốc, Hà Tiên

C. Châu Đốc, Thất Sơn    D. Châu Đốc, Tây Ninh

Câu 12. Năm 1864, nghĩa quân của Acha Xoa đã chiếm được vùng đất nào ở Campuchia?

A. Uđông    B. Paman

C. Campốt    D. Phnôm Pênh

Câu 13. Cuộc khởi nghĩa được xem là biểu tượng về lien minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia là

A. Khởi nghĩa của Acha Xoa    B. Khởi nghĩa của Pucômbô

C. Khởi nghĩa của Commađam    D. Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha

Câu 14. Cuộc khởi nghĩa của Pucômbô đã lấy vùng đấ nào ở Việt Nam để xây dựng căn cứ?

A. Châu Đốc    B. Tây Ninh

C. Thất Sơn    D. An Giang

Câu 15. Lực lượng tham gia cuộc khởi nghĩa của Pucômbô bao gồm

A. Người Khơme, Chăm, Xtiêng, Kinh

B. Người Khơme, Chăm, Êđê, Kinh

C. Người Khơme, Chăm, Xtiêng, Bana

D. Người Khơme, Chăm, Xơđăng, Chứt

Câu 16. Năm 1866, nghĩa quân của Pucômbô đã chiếm được vùng đất nào ở Campuchia?

A. Uđông    B. Paman

C. Campốt    D. Phnôm Pênh

Câu 17. Lực lượng nghĩa quân nào ở Việt Nam đã lien kết với nghĩa quân của Pucômbô?

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 3: Trung Quốc (phần 3)

A. Trương Quyền, Nguyễn Trung Trực

B. Trương Định, Võ Duy Dương (Thiên hộ Dương)

C. Trương Quyền, Võ Duy Dương ( Thiên hộ Dương)

D. Trương Định, Nguyễn Hữu Huân ( Thủ khoa Huân)

Câu 18. Ý nghĩa nào phản ánh đúng sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam đối với cuộc khởi nghĩa của Pucômbô?

A. Nhân dân ba tỉnh miền Đông Nam Kì thường xuyên cung cấp vũ khí, đạn dược cho nghĩa quân

B. Nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên cung cấp lương thực, vũ khí cho nghĩa quân

C. Nhân dân sáu tỉnh Nam Kì thường xuyên tham gia huấn luyện quân sự, cung cấp lương thực cho nghĩa quân

D. Nhân dân ba tỉnh miền Tây Nam Kì thường xuyên phối hợp chiến đấu cùng nghĩa quân

Câu 19. Năm 1893, sự kiện nào đã diễn ra lien quan đến vận mệnh của nước Lào?

A. Chính phủ Xiêm kí hiệp ước thừa nhận quyền cai trị của Pháp ở Lào

B. Các đoàn hám hiểm của Pháp bắt đầu xâm nhập nước Lào

C. Nghĩa quân của Phacađuốc giải phóng được tỉnh Xavannakhét

D. Nghĩa quân Phacađuốc quyết định lập căn cứ tại tỉnh Xavannakhét

Câu 20. Kết quả lớn nhất mà cuộc khởi nghĩa Phacađuốc ở Lào mang lại là

A. Giải phóng Luông Phabang và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Việt – Lào

B. Giải phóng Uđông và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Việt – Lào

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 2: Ấn Độ (phần 2)

C. Giải phóng cao nguyên Bôlôven và mở rộng hoạt động sang cả vùng biên giới Việt – Lào

D. Giải phóng Xavannakhét và mở rộng hoạt dộng sang cả vùng biên giới Việt – Lào

Đáp án

Câu 11 12 13 14 15
Đáp án B C B B A
Câu 16 17 18 19 20
Đáp án B C B A D

Check Also

khoathi1 - Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 -1918) (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858 -1918) (phần 2)

Bài tập trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 Bài 25: Sơ kết lịch sử Việt …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *