Home / Ôn thi môn Sinh học / Sinh học lớp 10 / Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 26

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 26

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 26

Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự phân đôi của vi khuẩn?

A. Có sự hình thành mezoxom

B. ADN mạch thẳng của vi khuẩn lấy mezoxom làm điểm tựa để phân đôi

C. Có sự hình thành vách ngăn để ngăn một tế bào thành hai tế bào

D. Cả A, B và C

Câu 2: Ngoại bào tử là

A. Bào tử được hình thành bên ngoài tế bào sinh dưỡng

B. Bào tử được hình thành bởi sự phân đốt của sợi dinh dưỡng

C. Bào tử được hình thành bên trong một tế bào sinh dưỡng

D. Bào tử có vỏ dày, chứa canxidipicolinat

Câu 3: Mezoxom trong quá trình sinh sản phân đôi của vi khuẩn có vai trò là

A. Điểm tựa để ADN vòng đính vào khi thực hiện sự phân đôi tế bào

B. Điểm tựa để ADN mạch thẳng đính vào khi thực hiện sự phân đôi

C. Điểm tựa để ADN vòng đính vào khi thực hiện sự nhân đôi ADN

D. Điểm tựa để các bào quan trong tế bào vi khuẩn đính vào

Câu 4: Loại bào tử nào sau đây không có chức năng sinh sản?

A. Bào tử đốt

B. Bào tử kín

C. Ngoại bào tử

D. Nội bào tử

Câu 5: Vi sinh vật nhân sơ sinh sản

A. Bằng cách phân đôi, nảy chồi, ngoại bào tử, bào tử đốt…

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 5

B. Bằng cách phân đôi, ngoại bào tử, bào tử kín…

C. Bằng cách nảy chồi, bào tử đốt, bào tử hữu tính…

D. Cả B và C

Câu 6: Bào tử kín là bảo tử được hình thành

A. Trong túi bào tử

B. Bởi sự phân đốt của sợi dinh dưỡng của tế bào nhân thực

C. Bên trong một tế bào sinh dưỡng của tế bào nhân thực

D. Ngoài túi bào tử

Câu 7: Vi sinh vật nhân sơ sinh sản

A. Bằng cách phân đôi, nảy chồi, ngoại bào tử, bào tử đốt…

B. Bằng cách phân đôi, ngoại bào tử, bào tử kín…

C. Bằng cách nảy chồi, bào tử đốt, bào tử hữu tính…

D. Cả B và C

Câu 8: Nội bào tử có thể giúp vi khuẩn tồn tại ở trạng thái tiềm sinh vì

A. Bào tử có vỏ dày, không chứa canxidipicolinat

B. Bào tử có vỏ dày, chứa canxidipicolinat

C. Bào tử có vỏ mỏng, chứa canxidipicolinat

D. Bào tử có vỏ mỏng nên dễ dàng chuyển khỏi trạng thái tiềm sinh khi nội bào tử gặp điều kiện thuận lợi trở lại

Đáp án

Câu 2: D. Cả A, B và C

Câu 3: A. Bào tử được hình thành bên ngoài tế bào sinh dưỡng

Câu 4: C. Điểm tựa để ADN vòng đính vào khi thực hiện sự nhân đôi ADN

Câu 5: D. Nội bào tử

Câu 6: A. Bằng cách phân đôi, nảy chồi, ngoại bào tử, bào tử đốt…

Xem thêm:  Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài 25

Câu 7: A. Trong túi bào tử

Câu 8: D. Cả B và C

Câu 9: B. Bào tử có vỏ dày, chứa canxidipicolinat

Thống kê tìm kiếm

  • trac nghiem sinh bai 26 lop 10

Check Also

khoathi1 - Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài Kiểm tra học kì 2

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài Kiểm tra học kì 2

Bài tập trắc nghiệm Sinh học lớp 10 Bài Kiểm tra học kì 2 Câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *